Kontrastmarkering

När behövs kontrastmarkering?

Kontrastmarkeringar och andra markeringar underlättar för synsvaga, blinda, personer med utvecklingsstörning, personer med demenssjukdom och personer med andra orienteringssvårigheter. Markeringarna ska göras i publika lokaler och gemensamma delar i bostadshus.

Kontrast mot omgivningen kan åstadkommas med till exempel avvikande material och ljushet.

En ljushetskontrast på minst 0.40 enligt NCS, Natural Color System, mellan kontrastmarkeringen och den omgivande ytan kan avsevärt öka möjligheten för synsvaga att uppfatta markeringen. För personer med kraftigare nedsatt syn kan logiska ledstråk anordnas med både ljushetskontrast och taktil kontrast. För personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan logiska färgsystem underlätta orienteringen.

Utskurna kontrastmarkeringar

Kontrastmerkeringar kan produceras på en mängd olika sätt. En utskuren ljus genomfärgad folie eller en kombination av en ljus och en mörk folie. Enkla grafiska mönster som prickar, mer komplexa mönster eller texter som i ovanstående bild.

 

Frostad folie som kontrastmarkering

Traditionellt används en frostad folie som kontrastmarkering, vanligtvis utskuren i ett enkelt möster eller som här, med vitt tryck.

Från idé till montering

Vi på Inprint hjälper dig hela vägen. Från idé, mätning och projektering till design, produktion och montering.

×  Projektering

×  Grafisk formgivning

×  Produktion

×  Montering