Vad är ett skyltprogram?

Syftet med ett skyltprogram

Det huvudsakliga syftet med ett skyltprogram är att inspirera, informera och vägleda i valet av skyltning i butiker, kontor och alla andra typer av privata och offentliga miljöer. I första hand handlar det om att skapa en känsla och identitet för skyltningen för den aktuella lokalen. En viktig aspekt är att utforma skyltarna så att informationen tydligt framgår och enkelt vägleder dig rätt.

Stil, form och font är några byggstenar.

Skyltprogrammet gör det tydligt för alla som i framtiden ska ta fram nya original och producera nya skyltar.

Innehållet i ett skyltprogram

Skyltprogrammet beskriver hur skyltarna ska utformas. Vilka typsnitt och pictogram som ska ingå i designen. Vilka språk som ska framgå på skyltarna och hur skyltarna ska vara tillgänglighetsanpassade.

Skyltprogrammet beskriver även materialval och hur och var respektive skylt ska monteras för ett enhetligt resultat.

 

Utförandet av ett skyltprogram

Vi arbetar själva med att utforma hela skyltprogram men samarbetar också med flertalet arkitekter, byggbolag och företag som redan har tagit fram ett skyltprogram men bara är i behov av att producera och eller montera skyltar.

Oavsett vilket behov du har kan du känna dig trygg i att vi med lång erfarenhet vägleder er rätt.

Vanligt förekommande skylttyper

Ett skyltprogram kan innefatta hur många olika skylttyper som helst och behovet kan skilja sig enormt från lokal till lokal. Med det sagt så listar vi här några skylttyper som vanligt förekommer i ett skyltprogram

Översiktskartor

Rumsskyltar

WC-skyltar

Hiss skyltar

Våningsplansskyltar